Produkty

Przewodność elektryczna i cieplna pokryw i korpusów kompozytowych SSC

ikony-elektrycznePrzewodność elektryczna

Elektryczna przewodność pokryw i korpusów SSC dobierana jest odpowiednio do potrzeb użytkownika. Skrajnie nieprzewodzące pokrywy i korpusy zapobiegają porażeniom prądem, natomiast silnie przewodzące pokrywy i korpusy zapobiegają gromadzeniu się ładunków statycznych.

Przewodność cieplna

Wzrost temperatury silnie oddziałuje na strukturę wewnętrzną wszystkich materiałów. Szybkość przenikania ciepła przez materiał ma ogromny wpływ na stopień degradacji wewnętrznej struktury materiału. Pokrywa i korpus kompozytowy SSC posiadają bardzo niską przewodność cieplną (0,20 W/m deg °C), co czyni je doskonałymi izolatorami. Stal o przewodności cieplnej (46,0 W/m deg °C) przewodzi ciepło 150 razy szybciej niż pokrywy i korpusy kompozytowe SSC.

Testy przeprowadzane w Narodowym Centrum kompozytowy w Wielkiej Brytanii, potwierdziły niską przewodność cieplną pokryw kompozytowych SSC. Źródło ciepła o temperaturze 204° C umieszczone pod pokrywą, nagrzewa jej powierzchnię do temperatury 51° C w ciągu 5 godzin. Nagrzanie powierzchni zewnętrznej pokrywy stalowej o zbliżonym przekroju do tej samej temperatury i przy pomocy tego samego źródła ciepła, zajmuje niecałe 2 minuty.

Bezpieczeństwo

Niska przewodność cieplna pokryw i korpusów kompozytowych SSC skutecznie spowalnia nagrzewanie się powierzchni zewnętrznych pokryw, eliminując tym samym zagrożenie poparzenia ludzi lub zapalenie/wybuch materiałów pozostawionych na pokrywach.

Do pobrania Certyfikaty

Napisz do nas

*Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem S.A. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem S.A. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez BP Techem S.A., będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.