Produkty

Montaż pokryw kompozytowych

Montaż pokrywy odbywa się w trzech etapach:

1. Wykonanie podmurówki

Do podmurówki firma SSC sugeruje zastosowanie zapraw szybkowiążących o parametrach:

- niekurczliwe
- może być stosowana w wilgotnych i chłodnych warunkach
- wytrzymałość na ściskanie 65 N/mm2 , po 28 dniach
- wytrzymałość na rozciąganie 7,00 N/ mm2, po 28 dniach

UWAGA! Postępuj zgodnie z instrukcją użycia producenta zastosowanej zaprawy!

instrukcja-ssc-1-1

Rys. 1. Komora do zabudowy pokrywą kompozytową SSC

Przygotować mieszankę zgodnie z instrukcją producenta. Przed przystąpieniem do wykonania PODMURÓWKI należy usunąć pozostałości starej zaprawy, materiały uszczelniające, śmieci, itp.. Powierzchnia betonowa musi być czysta i twarda. Jeżeli jest to konieczne, należy ją nawet wypiaskować. W efekcie musi zostać osiągnięty efekt tzw. „dzwoniącego betonu” . Podłoże uderzone młotkiem wydaje czysty, wibracyjny dźwięk, który świadczy o jednolitej, zwartej strukturze podłoża. Przed wykonaniem PODMURÓWKI należy zmoczyć podłoże.

Po przygotowaniu zaprawy na PODMURÓWKĘ (wymieszanie w odpowiednich proporcjach składników) należy niezwłocznie wylać w miejscu osadzenia korpusu.

 

instrukcja-ssc-2Rys. 2. Wykonanie podmurówki.

Grubość wylanej zaprawy powinna być o 5 mm większa, aby umożliwić wciśnięcie korpusu w zaprawę podczas jego poziomowania z powierzchnią asfaltu.

Korpus należy umieścić na zaprawie w taki sposób, aby w każdym miejscu dolegał do zaprawy. Należy zapobiec pozostaniu pęcherzy powietrza w zaprawie, w szczególności pod korpusem.


instrukcja-ssc-3Rys. 3. Posadowienie pokrywy na podmurówce.

Do poziomowania górnej powierzchni korpusu z powierzchnią asfaltu można wykorzystać łatę murarską. W celu osiągnięcia właściwego poziomu, należy wciskać korpus w zaprawę.

Odsłoniętą zaprawę wygładzić packą murarską. Należy usunąć pęcherze powietrza i inne ciała obce.

Po osiągnięciu wymaganej wytrzymałości zaprawy PODMURÓWKI, należy przystąpić do wykonania WYPEŁNIENIA PŁYNNYM BETONEM.

2. Wykonanie wypełnienia płynnym betonem

Do wypełnienia płynnym betonem firma SSC sugeruje zastosowanie szybkowiążącego ciekłego betonu o parametrach:

- kompensacja kurczenia
- płynna
- wytrzymałość na ściskanie 60 N/mm2 , po 28 dniach
- wytrzymałość na zginanie 6 N/ mm2, po 28 dniach
- wytrzymałość na rozciąganie 3 N/ mm2, po 28 dniach

Postępować zgodnie z instrukcją użycia producenta zastosowanego płynnego betonu!

Przygotować mieszankę zgodnie z instrukcją producent. Powierzchnię podmurówki należy zmoczyć oraz z płynnej mieszanki usunąć pęcherze powietrza. Przygotowaną mieszankę wylać ok. 60 mm poniżej górnej powierzchni korpusu, pozostawiając miejsce na asfalt. Zagęścić płynny beton w celu usunięcia pęcherzy powietrza. Powierzchnia wylewki betonowej musi być odpowiednio przygotowana do położenia asfaltu.


instrukcja-ssc-4Rys. 4. Wykonanie wypełnienia płynnym betonem.

3. Wykonanie warstwy wierzchniej ASFALT/wykonanie uszczelnień

Firma SSC dopuszcza stosowanie zimnych i gorących mieszanek asfaltowych.

Postępować zgodnie z instrukcją użycia producenta zastosowanych mieszanek asfaltowych.

Po osiągnięciu przez płynny beton (etap 2) wystarczającej wytrzymałości, należy uszczelnić wszystkie szczeliny w asfalcie (nie wyłączając szczelin przy korpusie włazu) stosując odpowiednie środki.

Postępować zgodnie z instrukcją użycia producenta zastosowanego środka uszczelniającego.

 

instrukcja-ssc-5Rys. 5 Wykonanie wierzchniej warstwy asfaltowej.

 

Rysunki dotyczą pokrywy kwadratowej. W przypadku pokrywy DR60 o prześwicie 600 mm postępujemy tak samo.

Do pobrania Certyfikaty

Napisz do nas

*Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem S.A. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem S.A. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez BP Techem S.A., będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.